נקודת קצה

הקודם הבא קול קורא להכשרת במאים ובמאיות תיאטרון תיאטרון 'נוצר' בשיתוף קבוצת התיאטרון 'סמרטוט' בתוכנית ייחודית להכשרת במאים ובמאיות בתחום התיאטרון. נקודת קצה – המרכז חדש להכשרת במאים ובמאיות נולד בעקבות הצורך המשותף שאנחנו רואים וחשים בשדה התיאטרון הקיים בהתמקצעות במלאכת תהליכי הבימוי. אנו מזמינים אתכם.ן בימאים ובימאיות שכבר העלו עבודה אחת במסגרת רשמית להצטרף […]